Jaunumi

Apstiprinātas nodokļu likmes 2014.gadam21.11.2013

  2014.gadā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas likme būs 10,5 % apmērā (salīdzinot ar 2013.g. 11%), ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamais minimums EUR 75 (Ls 52,71) un atvieglojums par apgādībā esošām personām paredzēts EUR 165 (Ls 115,96) apmērā.

  Minimālā alga nākamgad būs EUR 320 (Ls 225), savukārt iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme tiks saglabāta līdzšinējā apmērā – 24 %.
  Vidējās izpeļņas aprēķinā turpmāk tiks iekļautas arī naudas balvas, kas pēc būtības ir samaksa par labu darbu.
  Saeima noteikusi, ka par luksusa automašīnu turpmāk tiks uzskatīts automobilis, kura vērtība ir EUR 50 000 (Ls 35 100) bez PVN līdzšinējo Ls 30 000 (ar PVN) vietā.
  Nākamgad mikrouzņēmumu nodokļa likme paliks līdzšinējā apmērā – 9% no apgrozījuma. No 2015.gada 9% likme tiks piemērota tiem uzņēmumiem, kuriem gada apgrozījums nepārsniegs EUR 7000 (Ls 4920), savukārt, ja apgrozījums šo summu pārsniegs, mikrouzņēmuma nodokļa likme būs 11%, 2016.gadā – 13%, bet 2017.gadā – 15%.
  No nākamā gada valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no minimālās algas būs jāveic tiem kapitālsabiedrību valžu locekļiem, kuri savus pienākumus pilda bez atlīdzības uzņēmumā, kam ir apgrozījums, bet nav neviena darba ņēmēja vai arī darba ņēmējiem tiek maksātas algas, kas ir zemākas par minimālo darba algu.
  Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva (URVN) 2014. gadā paliek esošajā līmenī, proti, Ls 0,25 jeb EUR 0,36 mēnesī, ko aprēķina par katru darbinieku, ar kuru nodibinātas darba tiesiskās attiecības.