Nodokli var nemaksāt

Likums paredz arī specifiskus atbrīvojumus no minētā nodokļa, attiecīgi to nemaksā:

  • par operatīvajiem transportlīdzekļiem;
  • par vieglajiem taksometriem;
  • par transportlīdzekļu ražotāja pilnvarotas personas īpašumā vai turējumā esošiem transportlīdzekļiem, kuri tiek izmantoti kā demonstrācijas transportlīdzekļi un kā tādi noteikti šai personai saistošā līgumā ar transportlīdzekļu ražotāju un kurus komersants deklarējis CSDD uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā;
  • ja komersantam vieglo transportlīdzekļu iznomāšanas pakalpojumi veido ne mazāk kā 90 % no kopējā apgrozījuma, par viņa īpašumā vai turējumā esošiem īstermiņa iznomāšanai paredzētiem transportlīdzekļiem, kurus komersants deklarējis CSDD uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā;
  • par transportlīdzekļiem, kurus komersants izmanto tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām un deklarējis CSDD uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā. Šajā gadījumā komersantam jāpierāda transportlīdzekļa izmantošanu tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām. Komersants, kārto ar saimnieciskās darbības veikšanu saistīto braucienu uzskaiti ar maršrutu kontroles sistēmu, t.i., iekārtu, kas uztver globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) satelītu raidītos signālus un nosaka automobiļa koordinātas reālā laikā un vietā.

Gadījumā, ja uzņēmums taksācijas periodā laikā atsavina transportlīdzekli, par kuru ir samaksāts šis nodoklis, VID pārmaksāto nodokli atmaksā.

Posted in: [:lv]Vieglo transportlīdzekļu nodoklis[:en]Car Tax[:ru]Автомобильный налог