Minimālā mēneša darba alga

 • 2013. gadā – 200 Ls mēnesī
 • 2014. gadā – 320 EUR mēnesī

Minimālā stundas tarifu likme

 • 2013. gadā – 1,203 Ls stundā
 • 2014. gadā – 1.933 EUR stundā

Neapliekamais minimums

 • 2013. gadā – 45 Ls mēnesī
 • 2014. gadā – 75 EUR mēnesī

Atvieglojumi par apgādājamām personām

 • no 2013. gada 1. janvāra – 70 Ls mēnesī
 • no 2013. gada 1. jūlija – 80 Ls mēnesī
 • no 2014. gada 1. janvāra – 165 EUR mēnesī

Norēķini ar budžetu

 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

  Valsts kase , reģ.Nr. 90000050138
  Valsts Kase, kods TRELLV22,
  konta Nr. LV91TREL1060000110000

 • IIN no Rīgā dzīvojošiem darbiniekiem

  Rīgas Domes finansu departaments reģ. Nr. 90000064250
  A/S Swedbank, kods HABALV22,
  konta Nr. LV40HABA0551033512506

Nodokļa likme

 • 2013. gadā – 24%
 • 2014. gadā – 24%