Jaunumi

Paralēlā cenu atspoguļošana latos un eiro03.10.2013

No 1.oktobra Latvijā sākas paralēlais cenu atspoguļošanas periods, kad preču un pakalpojumu cenām jābūt atspoguļotām divās valūtās – latos un eiro. Tāpat arī patērētājiem izsniegtajos čekos darījumu kopsummai ir jābūt norādītai kā latos, tā eiro.
Aprēķinot preču un pakalpojumu cenas eiro ir jāizmanto Eiropas Savienības Padomes noteikto oficiālo maiņas kursu – 0,702804 lati par vienu eiro.

Cenu paralēlās atspoguļošanas periods ilgs līdz 2014.gada 30.jūnijam un to, vai cenas konvertētas un atspoguļotas korekti, kontrolēs valsts institūcijas. Paralēlās cenu atspoguļošanas uzsākšana ir labs brīdis iedzīvotājiem sākt pierast pie naudas jaunās vērtības.

Cenu paralēlā atspoguļošana palīdzēs iepazīt jauno valūtu, to apliecina citu eirozonas valstu pieredze. Vienlaikus paralēlā cenu atspoguļošana kavēs pierašanu pie jaunajām cenām – kamēr uz cenu zīmēm būs abas cenas, pircēji pievērsīs uzmanību tikai cenai latos. Jauno cenu iegaumēšana nenotiks pati no sevis, tāpēc iedzīvotājiem vajag izmantot duālo cenu atspoguļošanas periodu un mērķtiecīgi iegaumēt eiro cenas ikdienā pirktākajiem produktiem, kas vēlāk varēs kalpot salīdzināšanai ar citu produktu cenām.

Iemācies naudas zīmju un eiro monētu vērtības

  • 50 centi = 0.35 LVL
  • 1 EUR = 0.70 LVL
  • 2 EUR = 1.40 LVL
  • 5 EUR = 3.50 LVL
  • 10 EUR = 7.00 LVL
  • 20 EUR = 14.00 LVL